Tiếp sức doanh nghiệp
chuyển đổi hoá đơn điện tử

ĐĂNG KÍ NGAY

Miễn giảm phí - Thêm quà

Ngay khi dùng hóa đơn điện tử FPT.eInvoice
và chữ ký số FPT.CA

500

ĐĂNG KÍ

  • Ưu đãi áp dụng với khách hàng đang dùng Chữ kí số FPT.CA 

Tiết kiệm gần
500.000 đồng

hoá đơn điện tử
FPT.eInvoice miễn phí

MUA 1
CÓ 501

ĐĂNG KÍ

  • Ưu đãi áp dụng với khách hàng mua mới Chữ ký số FPT.CA

Tiết kiệm gần
700.000 đồng

Mua 1 chữ kí số FPT.CA,
tặng 500 hoá đơn điện tử FPT.eInvoice

TẶNG NGAY

Hóa đơn điện tử FPT.eInvoice | Sản phẩm từ Đối tác 25 năm ngành Thuế

Từ kinh nghiệm triển khai các hệ thống CNTT lõi cho ngành Thuế, triển khai Hệ thống Xác thực Hóa đơn cho Tổng Cục Thuế từ 2015, FPT hân hạnh mang đến giải pháp Hóa đơn điện tử FPT.eInvoice

Xuất hóa đơn 24/7

Duyệt nhiều hóa đơn cùng lần

Ký số đa dạng 

Ký token, file, FPT CA Cloud duyệt 60.000 hóa đơn/giờ

Lưu trữ hoá đơn đầu vào

Lưu trữ, kiểm tra pháp lý hoá đơn đầu vào

Hỗ trợ 24x7x365

Tư vấn đăng ký, xử lý hóa đơn, báo cáo thuế

Đối tác của ngành Thuế

Tìm hiểu FPT.eInvoice

FPT triển khai hệ thống xác thực hóa đơn của Tổng Cục thuế từ 2015
  
FPT.eInvoice đạt Sao khuê 2019

Khách hàng tiêu biểu

Tiếp sức doanh nghiệp chuyển đổi và sử dụng hóa đơn điện tử

Trung tâm Dịch vụ điện tử FPT
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

einvoice.fpt.com.vn

Chi nhánh TP HCM

0963 801 940 - 0984 811 940

Trụ sở chính

0914 206 850 /1900 6625 / 0964199829

Chi nhánh miền Trung

0905 525 520